เทคนิคการเลือกสรรทะเบียนสวย แบบง่ายๆเหมาะเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ

แนะนำเคล็ดลับการเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณป้าตรงนั้นเลือกทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณป้าเยอะแยะที่สุดเราเองค่ะมีเคล็ดลับ+บทความเยอะแยะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณป้าได้อ่าน เช่นบทความ อักษรทะเบียนที่เหมาะหนีหน้า ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะหนีหน้ามีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิธีการคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณป้าก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการเพราะเหตุนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหมวดตัวเขียน 2 ตัวหน้าทน แล้วเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง

2. สืบมาเมื่อได้ผลบวกแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรหนีหมวดตัวอักษรตัวเขียนโชคร้ายและวิชาคณิตศาสตร์โชคร้าย ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและวิชาคณิตศาสตร์โชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะให้วิชาคณิตศาสตร์โชคร้ายวันเกิดเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขเพราะเหตุนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณป้า ระดับดีเยอะแยะ คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกที่ให้คุณท่านระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรโชคร้ายที่เหมาะหนีหน้าตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันตะวัน วิชาคณิตศาสตร์ 6 ตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิ  วิชาคณิตศาสตร์ 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร วิชาคณิตศาสตร์ 2 อักษรตัวเขียน ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน วิชาคณิตศาสตร์ 3 ตัวเขียน ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน วิชาคณิตศาสตร์ 5 อักษรตัวเขียน ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส วิชาคณิตศาสตร์ 7 ตัวเขียน ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ วิชาคณิตศาสตร์ 8 ตัวเขียน ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ วิชาคณิตศาสตร์ 4 ตัวเขียน ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างอักษรตัวเขียน ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมวดตัวอักษรตัวเขียน คือ 7 + 7 = 14 และผลบวกหมายเลข 4 ตัวหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้แอ่งน้ำวกกัน ได้ตามที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับรหัสในภาษาวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  คือผลบวกที่ให้คุณป้าระดับดีเยอะแยะ เป็นต้น เพราะเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเทียบกับไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันตะวัน ก็ไม่เหมาะมีวิชาคณิตศาสตร์ 6 และตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันตะวันเป็นต้น เนื่องจากมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็คือ วิธีการคิดเลขผลบวกของวิชาคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหนดีไม่ดี วันนี้เราเองค่ะมีวิธีการคิดเลขผลบวกมาให้คุณป้าดู

วิธีการคิดเลขผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวหน้าทน แล้วเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้เพราะเหตุนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าเท่ากับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าเท่ากับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะจัดแบ่งกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ศาสตร์ เพราะเหตุนี้

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกดีเยอะแยะ เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณป้าระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์สูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง มีอันจะกิน รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกดีมัธยม เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณป้าระดับดีมัธยม เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกทั้งมีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์ หากมีความพยายาม

– วิชาคณิตศาสตร์ผลบวกไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องจากเหน็ดเหนื่อยเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอข้อสงสัยอ่อนๆกระตุ้น การยังชีพ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/

Related Posts

About The Author